Werkwijze

Wat bespaart mediation u?


→ Mediation bespaart tijd

Mediation leidt vaak binnen enkele weken tot een voor beide partijen acceptabele oplossing. Afgezet tegen een juridische procedure is dat natuurlijk erg weinig.

→ Mediation bespaart geld

De kosten van mediation vallen in het niet bij de kosten van een juridische procedure. U heeft immers maar één mediator nodig en niet twee advocaten.

→ Mediation bespaart stress

Cliënten geven aan veel minder stress te ervaren omdat de relatie wordt genormaliseerd en zij zelf de oplossing kiezen.

 


WERKWIJZE ECHTSCHEIDING – / FAMILIEMEDIATION

Neemt u vrijblijvend contact op voor de werkwijze bij familiemediation. Deze werkwijze kan afwijken afhankelijk van uw (gezins-)situatie.

 


WERKWIJZE ARBEIDSMEDIATION


Het eerste persoonlijke contact.

De mediator zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland voor het kennismakings- en/of intakegesprek.

Is het lastig om in beginsel als deelnemer onderling contact te hebben dan zal de mediator van Mediationbureau 2FM het eerste contact leggen met de deelnemer die wordt uitgenodigd. Alle deelnemers zullen door Mediationbureau 2FM gelijktijdig en een eenduidige berichtgeving van iedere vorm van communicatie ontvangen.

Het kennismakingsgesprek dient om vooraf voldoende vertrouwen in de mediator te krijgen en/of meer informatie te krijgen over mediation.

Wat is het verschil tussen een kennismakingsgesprek en het intakegesprek?

Conform de condities voor de MfN-registermediator is het uitgangspunt dat de mediationovereenkomst direct, derhalve bij een eventuele intake, wordt getekend door partijen. Uitzondering hierop is: wanneer de intake zich beperkt tot een kennismakingsgesprek dan wel uitleg over het proces of een vergelijkbaar contact.

Indien de intake inhoudelijke aspecten heeft en er gegronde redenen zijn waarom aan tafel niet direct kan worden getekend, zal de registermediator tijdens de intake onder de aandacht brengen dat hetgeen inhoudelijk is besproken onder de geheimhouding valt.

Bij het tekenen van de mediationovereenkomst tijdens de eerstvolgende plenaire bijeenkomst zal de MfN-registermediator schriftelijk bekrachtigen dat hetgeen besproken is bij de intake ook onder de geheimhouding – genoemd in de overeenkomst – valt.

Tijdens een intakegesprek wordt ook de de escalatiegraad bepaald. Afhankelijk van de escalatiegraad kan er informatie worden gegeven over de opties die dialoogbegeleiding en conflictcoaching bieden.

Wanneer deelnemers de situatie van het conflict als zeer complex benoemen of er sprake is van team mediation, wordt er bij voorkeur vooraf aparte face-to-face gesprekken met alle deelnemers gevoerd. Alle deelnemers dienen hieraan deel te nemen én binnen een zo kort mogelijke tijd.

Er wordt vooraf met alle deelnemers afgestemd wat wel en wat niet van hetgeen besproken onder de geheimhouding valt. Deze geheimhoudingsafspraken worden eerst voorafgaande door alle deelnemers ondertekend. Indien er voldoende draagvlak blijkt voor mediation dan zijn de intakegesprekken meteen onderdeel van de voorbereiding van de mediation.

Wat is een co-mediator?

Blijkt het conflict of kwestie zeer complex dan kan een co-mediator worden ingezet. Een samenwerkende co-mediator is eveneens MfN-Registermediator. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om tijdens een mediation met twee mediators aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld omdat jullie met meer dan twee partijen zijn, of omdat het gezien de aard van het conflict handig is om twee verschillend gespecialiseerde mediators in te zetten die ieder vanuit hun eigen expertise naar jullie luisteren. Wanneer het inschakelen van een co-mediator wenselijk is, dan wordt dit altijd eerst met de betrokken partijen overlegd. Natuurlijk kunnen jullie ook zelf aangeven hier behoefte aan te hebben.

De MfN-registermediator.

De kwaliteit van de mediation is geborgd doordat u kiest voor een MfN-registermediator dit vertaalt zich naar een bovengemiddeld slagingspercentage. Met een facilitator reflecteert de mediator haar vak, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Juridische aspecten worden desgewenst extra getoetst door een samenwerkende advocatenpraktijk met o.a. het specialisme arbeids-, ontslagrecht of familie- en vermogensrecht.

Reeds vanaf de voorfase van de mediation kunt u vertrouwen op gedegen voorlichting en de toetsing of alle belanghebbenden alles goed hebben begrepen.

Hoe veel tijd kost een mediation?

Een indicatie wat betreft een gemiddelde termijn van een arbeidsmediation ligt tussen de 4 tot 5 mediationbijeenkomsten, met een gemiddelde duur van 120 minuten. Bij familiemediation ontvangt u na het gratis kennismakingsgesprek een prognose van de kosten.

Uiteraard is de duur van een mediation sterk afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de inspanning van de kant van de deelnemers.

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.