ARBEIDSMEDIATION NEDERLAND


Registermediator erkend en gecertificeerd door het ADR en MfN kwaliteitsregister Nederland.

Arbeidsmediation is vertrouwelijk en gaat om de mens in relatie tot de werkcontext, is onpartijdig en met inachtneming van de wettelijke kaders en het arbeidsrecht. Met zorg voor alle belangen, wensen, het welzijn en de emoties; anders dan advocatuur.

Mediationtraject toekomstgericht tot een goede oplossing laten leiden?

Bemiddeling nodig voor laagdrempelige en minder formele conflictbeslechting?

Arbeidsconflict betaalbaar oplossen?

Arbeidsmediator en oprichtster van bureau 2FM; D.D.M. (Diana) Monsauret ADR, MfN informeert u wat een register mediator is, wat een mediator doet en wat de voordelen zijn van mediation. Ze deelt ruim 20 jaar praktijkervaring met u.

   • Landelijk, op locatie of online.
   • Conflictadviseur voor werknemers en werkgevers.

   MEDIATION EN PREVENTIEVE CONFLICTOPLOSSINGEN

   Wat kost een mediatior? Een professionele registermediator voor kwesties bij o.a. functioneren, samenwerkingen en het arbeidsrecht die bedrijfskundig inzicht heeft in diverse sectoren is een specialist. Meerwaarde is de cultuursensitiviteit die ervoor zorgt dat de mediator een snelle aansluiting heeft met je organisatie.

   Arbeidsmediation met een mediator van 2FM betekent ook zorgvuldige gedragsgerichte bemiddeling. Dit door onze permanente educatie in relatie met het Nederlands Instituut van Psychologen.

   Bemiddelingen en formeel maatwerk mediation bij arbeidsconflicten, samenwerkingskwesties, zakelijke disputen, onderhandelingen en groepsdynamische disrupties worden duurzaam opgelost.

   Dat levert een mediation uitgevoerd door Mediationbureau 2FM op. Ook als erkend familie mediator bij familieconflicten in het familiebedrijf en relatieherstel.


   Omgangsvormen verstoord, onoverbrugbaar verschil van inzicht? Schakel zo snel als mogelijk een gecertificeerde arbeidsmediator in.

   Arbeidsconflicten, zakelijke kwesties of communicatieverstoringen oplossen? Als werkgever, werknemer, belanghebbende en/of familielid wil je het liefst een escalatie van een conflict voorkomen, de schade beperken en de kosten in de hand kunnen houden.

   Kwesties over o.a. arbeidsvoorwaarden, contracten, organisatieontwikkelingen, onverenigbare karakters, resultaten, samenwerkingen en verzuim worden toekomstgericht opgelost zonder dat een gang naar de rechter nodig is. De eindafspraken gemaakt onder begeleiding van de MfN-registermediator van Mediationbureau 2FM zijn geschikt voor het verkrijgen van desgewenst een executoriale titel.

   Mediationbureau 2FM heeft een slagingspercentage van ruim negentig procent. Voortvarend door haar HR- en arbeidsrecht-deskundige sectorbrede achtergrond in het bedrijfsleven. Dit betekent dat ieders taal wordt gesproken en begrepen. Bovenal bekend met de diversiteit aan bedrijfsprocessen, belangen en de verschillende culturen per sector.


   Duidelijke afspraken nodig voor het familiebedrijf bijvoorbeeld over de bedrijfsopvolging, bedrijfsvoering en het belang van de betrokken familieleden?

   Schakel een gecertificeerde familie mediator in die erkend arbeidsmediator is.

   Een bedrijfskundige familie mediator voor kwesties in het familiebedrijf weet zorgvuldiger tot de kern te komen. Het familiebedrijf kent specifieke systemen in de context van cultuur, besluitvorming, informele – en formele hiërarchie en meer. Soms is het nodig eerst te werken aan relatie-herstel in de context van de eigen in het bedrijf betrokken familieleden.

   Er zijn veel bijzondere situaties te noemen en mediation gerelateerd aan het familiebedrijf begint dan ook met een uitzonderlijk adviesgesprek, vrijblijvend en kosteloos.

   Mediation is succesvol door de zelfbeschikking en de vertrouwelijkheid. Niet de rechter maar jijzelf houdt regie over de uitkomst van het geschil. Een win-winsituatie creëren wil je zelf. Je wordt geholpen dit te realiseren, zodat een juridisch zorgvuldige en toekomstgerichte overeenkomst voor jullie beiden tot stand komt.

   Wil je je daarnaast ook laten bijstaan door een jurist of advocaat dan is dat mogelijk.


   Mediationbureau 2FM heeft een samenwerking met meerdere zelfstandige registermediators. Wij zorgen ervoor dat je met vertrouwen een aansluiting hebt met de mediator die bij je kwestie past.

   D.D.M. (Diana) Monsauret ADR, MfN is de stuwende kracht achter Mediationbureau 2FM. Ze is nationaal gecertificeerd MfN-arbeidsmediator, – MfN-familiemediator en internationaal gecertificeerd ADR-registermediator, ADR-onderhandelaar en ICR-register conflictcoach.

   Ze heeft door postacademische -, specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:

   • Arbeids-, organisatie – en team mediation
   • Zakelijke conflicten
   • Onderhandelingen
   • (team) Conflictcoaching
   • Relatie-herstel mediation
   • Interculturele conflicten
   • Conflictpreventie advies en trainingen

   Bemiddelaar sinds 1999.

   Alhoewel een HR Professional meestal buiten het conflict staat is het lastig er niet ingetrokken te worden. Ik weet als geen ander tot welke gevolgen dat kan leiden. Een zorgvuldige informatievoorziening over en tijdens het gehele mediationtraject is waar iedereen op kan rekenen.

   Cliënten schrijven over mij dat ik vriendelijk, geduldig en professioneel ben, bovenal zeer krachtig met mijn interventies. Heftig geëscaleerde conflicten ga ik zeker niet uit de weg, omdat ik altijd bij de kern kom. Zelfs de sterkste karakters vinden mijn procesregie sterk: duidelijk en strikt waar nodig. Als de weg naar de oplossing is geplaveid stimuleer ik ruimte voor verdere communicatieve ontwikkeling met respect voor ieders emotie.

   Naar mijn visie kies je voor mediation wanneer naast de inhoudelijke oplossing, ook de mens die tegenover je zit ertoe doet.

   “IK HEB GEEN CONFLICT.”

   Wanneer de impact van een kwestie je blokkeert dan ontstaat er controleverlies. Je ervaart dan negatieve emoties. Samen werken aan de oplossing lijkt onmogelijk. Je hebt dan een conflict. Een mediator die erkend is door een kwaliteitsregister begeleidt gegarandeerd neutraal en onpartijdig conflictpartijen in het proces naar een gezamenlijke oplossing door in eerste instantie de onderlinge communicatie te herstellen. Anders dan bij de Rechtspraak behoud je inspraak over de uitkomst. Duidelijkheid over de mogelijke oplossing komt gemiddeld binnen 3 bijeenkomsten tot stand.

   Er is altijd een conflictoplosser die u recht doet.


   ARBEIDSMEDIATION / TEAMMEDIATION

   Mediation bij arbeidsconflicten en teamconflicten kan de samenwerkingsrelatie herstellen of de re-integratie tot een succes leiden. Exit-mediation: mocht herstel voor de individuele medewerker en werkgever niet hun oplossing zijn dan begeleidt de gespecialiseerde arbeidsmediator het proces naar de vaststellingsovereenkomst.

   Meer...


   RELATIE-HERSTEL

   Herstel van de relatie als partners kan het uitgangspunt zijn wanneer je een familie mediator inschakelt. Wil je scheiden dan regel je onder begeleiding van de MfN-erkende familie mediator o.a. de alimentatie, het ouderschapsplan, het (echt)scheidingsconvenant en het indienen van het verzoekschrift tot (echt)scheiding bij de rechtbank.

   Meer...


   DIALOOGBEMIDDELING / PRE-MEDIATION

   Neutrale gespreksbegeleiding: sommige kwesties zijn op te lossen met een goed gesprek, echter de drempel is te hoog of je voelt je niet sterk genoeg in het gesprek. Wat je zeker niet wilt is de schade vergroten. De dialoogbegeleider creëert vaardigheid en ruimte waardoor jullie weer toekomstgericht met elkaar gaan communiceren.

   Meer...


   CONFLICTCOACHING

   Je ervaart een conflictueuze situatie. Hoe ga je het goede gesprek voeren? Het team ervaart onderlinge wrijving. Hoe kan het team weer verbinding met elkaar krijgen? Conflictcoaching draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van de eigen oplossingsgerichtheid.

   Meer...


   TRAININGEN

   Conflictmanagement, mediationvaardigheden leren en zakelijke coaching. Hiermee ontwikkel je jouw kunde om constructief om te gaan met conflicten, effectief te communiceren en/of te coachen. Je leert wat jouw conflictstijl is en er wordt geoefend met vaardigheden om effectief om te gaan met conflicten.

   Meer...


   REGISTERMEDIATOR

   Schakel een MfN-registermediator in. Een registermediator is door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkend en handelen met beheersing en borging van zeer hoge kwaliteitseisen op het gebied van o.a. beroepshouding, permanente educatie en bedrijfsvoering.

   Meer...

   “HOE WERKEN WE SAMEN AAN DE OPLOSSING?”

   √ Onpartijdigheid en geheimhouding wordt geborgd;

    Neutraliteit is wat je ervaart;

    Met goede uitleg over het mediationproces;

    Door regulering van de machtsbalans tussen partijen;

    Er is ruimte en aandacht voor de emoties, zorgen en belangen;

    Door betrouwbare inhoudelijke-, juridische - en praktijkkennis over het conflict;

    Met een kostenbeperkende en voortvarende handelswijze;

   √ Per fase in het proces kunt u uw mediation desgewenst beëindigen.

    

   Mediationbureau 2FM is een zelfstandig kantoor. U ervaart hierdoor maatwerk en u heeft direct contact met en wordt bijgestaan door de registermediator zelf.


   Er is altijd een locatie bij u in de buurt.

   Mediationbureau 2FM praktiseert op diverse kantoorlocaties in Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

   Arbeidsmediator

   In de zakelijke context staat 2FM voor frequentie modulatie: de verschillende percepties verbinden.


   Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en samen te werken aan de oplossing.

   Doortastend en ferm, zeker niet soft wordt er gewerkt aan het doorbreken van belemmerende overtuigingen en patronen. Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.


   Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

   U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen. U heeft de keuze uit fysieke bijeenkomsten en/of online videosessies. Onze kantoren voldoen aan de RIVM maatregelen.


   Gratis kennismakingsgesprek.

   Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct telefonisch contact met uw mediator of coach wanneer u informatie nodig heeft.

   Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Zit u hierna aan ons vast? Natuurlijk niet. U bent tot niets verplicht. Het moet van beide kanten klikken. Is dat het geval, dan gaan we verder met stap 2 van ons stappenplan. Zo komen we tot de beste en snelste oplossing van uw probleem.

   REVIEWS & REFERENTIES

   Mediations, bemiddelingen, (team)coaching, trainingen en workshops zijn in diverse (maatwerk)trajecten uitgevoerd voor ook grote (internationale) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de maakindustrie, de logistiek en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices worden gedeeld.

   Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken en het digitale loket Sociaal Domein van diverse gemeenten.


   Verscheidene reviews van cliënten en opdrachtgevers:

   Arbeidsmediation

   ‘Hoge kwaliteit van de dienstverlening.’

   Arbeidsmediation

   ‘Inzicht, procedure en werkwijze helder geworden.’

   Arbeidsmediation

   ‘Vriendelijk, met humor en professioneel. Duidelijk en strict waar nodig.’

   Familiemediation

   ‘De mediator weet wat ze doet en heeft aandacht voor mijn zorgen en emoties.’

   Arbeidsmediation

   ‘Goede informatievoorziening.’

   Arbeidsmediation

   ‘De voortvarendheid van de mediation is veel beter als verwacht.’

   Arbeidsmediation

   ‘Ik zal Mediationbureau 2FM zeer waarschijnlijk weer inschakelen.’

   Arbeidsmediation

   ‘De samenwerking met de mediator zijn mij het best bevallen ten aanzien van haar snelheid van handelen en het borgen van de vertrouwelijkheid.’

   Familiemediation

   ‘Door de nieuwe inzichten die ik tijdens onze mediation kreeg, wilde ik niet meer scheiden. Samen zijn we nu gelukkiger als ooit.’

   Familiemediation

   ‘Wij raden Diana zeker aan, want ze komt tot bij de kern. Eigenlijk zou ieder stel voor relatie-onderhoud er gebruik van moeten maken.’

   Arbeidsmediation

   ‘Onpartijdig, procedureel sterk. Plezierig in de omgang.’

   Mediation . Coaching . Training

   ‘Zeer tevreden over het gelopen traject van mediation tot en met accountability teamcoaching.’

   Familiemediation

   ‘Ik wil je bedanken voor de hulp en de gesprekken de afgelopen periode en alvast alle goeds toewensen voor de toekomst.’

   Coaching . Training

   ‘De training zakelijke coaching én een wildcard om nadien te klankborden. Dankjewel.’

   Arbeidsmediation

   ‘Je mag mij als referent gebruiken!’

   Familiemediation

   ‘Dankzij jouw advies gaat alles vast goed komen. Ik heb er vertrouwen in!!’

   Arbeidsmediation

   ‘Ik wil u dan ook bedanken voor de mediation die als een waardevolle toevoeging wordt beschouwd.

   Arbeidsmediation

   Dank voor je bemiddeling. Ik vind jouw begeleiding erg positief en professioneel en echt wel jouw dingetje.’

   Familiemediation

   ‘We plukken met ons allen de dag met de blik naar voren. Ben je nog altijd heel dankbaar voor je fantastische aanpak bij en met ons.’

   Mediation . Coaching . Training

   … voor meer reviews en de referenties kunt u contact opnemen met Mediationbureau 2FM.


   Neem vrijblijvend contact op en maak een afspraak voor een gratis (online) kennismakingsgesprek.

   WhatsApp
   WhatsApp
   WhatsApp>
   [Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.