ALS MENSEN ER ÉCHT TOE DOEN:

de menselijke maat als sleutel tot succes.

MEDIATION EN PREVENTIEVE CONFLICTOPLOSSINGEN

Arbeidsmediation organisatiedeskundige mediator: landelijk werkend en met ruim 20 jaar ervaring in het mkb, corporates, de zorgsector en semioverheid voor bemiddelingen van arbeidsconflicten, samenwerkingskwesties, onderhandelingen en groepsdynamische processen.

Bestuurlijke mediation specialist bij kwesties tussen bestuurders, directies, commissarissen en managementteams.

Onze door het ADR en MfN kwaliteitsregister geaccrediteerde mediator ondersteunt ook bij geëscaleerde conflicten.

Familie(bedrijf)-conflictbemiddeling erkend familie mediator.Omgangsvormen verstoord, onoverbrugbaar verschil van inzicht? Schakel zo snel als mogelijk een gecertificeerde arbeidsmediator in.

Arbeidsconflict of bestuurlijke kwestie oplossen en uw werkrelatie herstellen of wilt u respectvol en billijk het samenwerkingsverband beëindigen dan staat onze gespecialiseerde arbeidsmediator u toekomstbestendig bij.

Voor bemiddeling bij arbeidsconflicten, organisatiemediation en teamcoaching. Dit bij kwesties over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, contracten, ontwikkeling, onverenigbare karakters, resultaten, samenwerkingen en verzuim.

Voortvarend door haar HRM en arbeidsrechtdeskundige sectorbrede achtergrond in het bedrijfsleven op directie- en managementniveau. Dit betekent een optimale informatievoorziening in de procedure naar de gezamenlijke besluitvorming.


Duidelijke afspraken nodig voor het familiebedrijf bijvoorbeeld over de bedrijfsopvolging, bedrijfsvoering en het belang van de betrokken familieleden?

Schakel een gecertificeerde familie mediator in die erkend arbeidsmediator is.

Bedrijfskundige familie mediator voor kwesties in het familiebedrijf, voor relatieherstel, echtscheiding en de financiële – en juridische afwikkeling.


Mediation is succesvol door de zelfbeschikking en de vertrouwelijkheid. Niet de rechter maar jijzelf houdt regie over de uitkomst van het geschil. Een win-winsituatie creëren doe je zelf.


Diana Monsauret-Jurrius

Diana Monsauret-Jurrius ADR, MfN is de drijvende kracht achter Bureau 2FM. Ze is nationaal gecertificeerd MfN-arbeidsmediator, – MfN-familiemediator en internationaal gecertificeerd ADR-registermediator, ADR-onderhandelaar en ICR register conflictcoach.

Ze heeft door postacademische -, specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:

  • Arbeids-, organisatie – en team mediation
  • Zakelijke conflicten
  • Onderhandelingen
  • (team) Conflictcoaching
  • (relatie – gezin – familie) Herstel mediation
  • (echt) Scheidingsmediation
  • Interculturele conflicten
  • Conflictpreventie trainingen

Arbeidsmediator voor personeel en organisatie:

Arbeidsrecht mediator voor bemiddeling bij arbeidsconflicten met een sterke organisatiesensitiviteit en kennis op bestuurlijk -, directie-, managementniveau en de operationele samenwerkingen. Dit door ruim 20 jaar ervaring als arbeidsmarkt professional, bemiddelaar en onderhandelaar. Bedrijven vertrouwen haar toe hun arbeidsconflicten op te lossen en hun teams te coachen wanneer de samenwerking stroef verloopt. Alsook maatwerk trainingen te maken en te geven ter conflictpreventie. Naast de juridische kennis is Diana bedrijfskundig opgeleid.

Familiemediation specialist door het MfN en de Rechtspraak erkend.

Om ook de benodigde financiële – en juridische afwikkeling te begeleiden voldoet zij ieder jaar aan de benodigde permanente educatie. Naast deze jaarlijkse vereiste en getoetste kennis is zij aangesloten op de meest recente rechterlijke uitspraken. Cliënten schrijven over haar dat ze vriendelijk, geduldig en professioneel is, ook duidelijk en strikt waar nodig. Naar haar visie kies je voor mediation wanneer naast de inhoudelijke oplossing, ook de mens centraal staat.

Het samenvoegen van de specialisaties arbeidsmediation en familiemediation is van extra waarde bij conflicten in het familiebedrijf.


Diana is tevens trainer conflictpreventie.

“IK HEB GEEN CONFLICT.”

Wanneer de impact van een kwestie je blokkeert dan ontstaat er controleverlies. Je ervaart dan negatieve emoties. Samen werken aan de oplossing lijkt onmogelijk. Je hebt dan een conflict. Een mediator die erkend is door een kwaliteitsregister begeleidt gegarandeerd neutraal en onpartijdig conflictpartijen in het proces naar een gezamenlijke oplossing door in eerste instantie de onderlinge communicatie te herstellen. Anders dan bij de Rechtspraak behoud je inspraak over de uitkomst. Duidelijkheid over de mogelijke oplossing komt gemiddeld binnen 3 bijeenkomsten tot stand.

Er is altijd een conflictoplosser die u recht doet.


ARBEIDSMEDIATION / TEAMMEDIATION

Mediation bij arbeidsconflicten en teamconflicten kan de samenwerkingsrelatie herstellen of de re-integratie tot een succes leiden. Exit-mediation: mocht herstel voor de individuele medewerker en werkgever niet hun oplossing zijn dan begeleidt de gespecialiseerde arbeidsmediator het proces naar de vaststellingsovereenkomst.

Meer...


SCHEIDINGSMEDIATION / RELATIE-HERSTEL

Herstel van de relatie als partners kan het uitgangspunt zijn wanneer je een familie mediator inschakelt. Wil je scheiden dan regel je onder begeleiding van de MfN-erkende scheidingsmediator o.a. de alimentatie, het ouderschapsplan, het (echt)scheidingsconvenant en het indienen van het verzoekschrift tot (echt)scheiding bij de rechtbank.

Meer...


DIALOOGBEMIDDELING / PRE-MEDIATION

Neutrale gespreksbegeleiding: sommige kwesties zijn op te lossen met een goed gesprek, echter de drempel is te hoog of je voelt je niet sterk genoeg in het gesprek. Wat je zeker niet wilt is de schade vergroten. De dialoogbegeleider creëert vaardigheid en ruimte waardoor jullie weer toekomstgericht met elkaar gaan communiceren.

Meer...


CONFLICTCOACHING

Je ervaart een conflictueuze situatie. Hoe ga je het goede gesprek voeren? Het team ervaart onderlinge wrijving. Hoe kan het team weer verbinding met elkaar krijgen? Conflictcoaching draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van de eigen oplossingsgerichtheid.

Meer...


TRAININGEN

Conflictmanagement, mediationvaardigheden leren en zakelijke coaching. Hiermee ontwikkel je jouw kunde om constructief om te gaan met conflicten, effectief te communiceren en/of te coachen. Je leert wat jouw conflictstijl is en er wordt geoefend met vaardigheden om effectief om te gaan met conflicten.

Meer...


REGISTERMEDIATOR

Schakel een MfN-registermediator in. Een registermediator is door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkend en handelen met beheersing en borging van zeer hoge kwaliteitseisen op het gebied van o.a. beroepshouding, permanente educatie en bedrijfsvoering.

Meer...

“HOE WERKEN WE SAMEN AAN DE OPLOSSING?”

√ Onpartijdigheid en geheimhouding wordt geborgd;

 Neutraliteit is wat je ervaart;

 Met goede uitleg over het mediationproces;

 Door regulering van de machtsbalans tussen partijen;

 Er is ruimte en aandacht voor de emoties, zorgen en belangen;

 Door betrouwbare inhoudelijke-, juridische - en praktijkkennis over het conflict;

 Met een kostenbeperkende en voortvarende handelswijze;

√ Per fase in het proces kunt u uw mediation desgewenst beëindigen.

 

Mediationbureau 2FM is een zelfstandig kantoor. U ervaart hierdoor maatwerk en u heeft direct contact met en wordt bijgestaan door de registermediator zelf.


Er is altijd een locatie bij u in de buurt.

Mediationbureau 2FM praktiseert op diverse kantoorlocaties in Gelderland, Brabant, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Arbeidsmediator

In de zakelijke context staat 2FM voor frequentie modulatie: de verschillende percepties verbinden.


Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en samen te werken aan de oplossing.

Doortastend en ferm, zeker niet soft wordt er gewerkt aan het doorbreken van belemmerende overtuigingen en patronen. Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.


Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen. U heeft de keuze uit fysieke bijeenkomsten en/of online videosessies. Onze kantoren voldoen aan de RIVM maatregelen.


Gratis kennismakingsgesprek.

Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct telefonisch contact met uw mediator of coach wanneer u informatie nodig heeft.

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Zit u hierna aan ons vast? Natuurlijk niet. U bent tot niets verplicht. Het moet van beide kanten klikken. Is dat het geval, dan gaan we verder met stap 2 van ons stappenplan. Zo komen we tot de beste en snelste oplossing van uw probleem.

REVIEWS & REFERENTIES

Mediations, bemiddelingen, (team)coaching, trainingen en workshops zijn in diverse (maatwerk)trajecten uitgevoerd voor ook grote (internationale) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de maakindustrie, de logistiek en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices worden gedeeld.

Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken en het digitale loket Sociaal Domein van diverse gemeenten.


Verscheidene reviews van cliënten en opdrachtgevers:

Arbeidsmediation

‘Hoge kwaliteit van de dienstverlening.’

Arbeidsmediation

‘Inzicht, procedure en werkwijze helder geworden.’

Arbeidsmediation

‘Vriendelijk, met humor en professioneel. Duidelijk en strict waar nodig.’

Familiemediation

‘De mediator weet wat ze doet en heeft aandacht voor mijn zorgen en emoties.’

Arbeidsmediation

‘Goede informatievoorziening.’

Arbeidsmediation

‘De voortvarendheid van de mediation is veel beter als verwacht.’

Arbeidsmediation

‘Ik zal Mediationbureau 2FM zeer waarschijnlijk weer inschakelen.’

Arbeidsmediation

‘De samenwerking met de mediator zijn mij het best bevallen ten aanzien van haar snelheid van handelen en het borgen van de vertrouwelijkheid.’

Familiemediation

‘Door de nieuwe inzichten die ik tijdens onze mediation kreeg, wilde ik niet meer scheiden. Samen zijn we nu gelukkiger als ooit.’

Familiemediation

‘Wij raden Diana zeker aan, want ze komt tot bij de kern. Eigenlijk zou ieder stel voor relatie-onderhoud er gebruik van moeten maken.’

Arbeidsmediation

‘Onpartijdig, procedureel sterk. Plezierig in de omgang.’

Mediation . Coaching . Training

‘Zeer tevreden over het gelopen traject van mediation tot en met accountability teamcoaching.’

Familiemediation

‘Ik wil je bedanken voor de hulp en de gesprekken de afgelopen periode en alvast alle goeds toewensen voor de toekomst.’

Coaching . Training

‘De training zakelijke coaching én een wildcard om nadien te klankborden. Dankjewel.’

Arbeidsmediation

‘Je mag mij als referent gebruiken!’

Familiemediation

‘Dankzij jouw advies gaat alles vast goed komen. Ik heb er vertrouwen in!!’

Arbeidsmediation

‘Ik wil u dan ook bedanken voor de mediation die als een waardevolle toevoeging wordt beschouwd.

Arbeidsmediation

Dank voor je bemiddeling. Ik vind jouw begeleiding erg positief en professioneel en echt wel jouw dingetje.’

Familiemediation

‘We plukken met ons allen de dag met de blik naar voren. Ben je nog altijd heel dankbaar voor je fantastische aanpak bij en met ons.’

Mediation . Coaching . Training

… voor meer reviews en de referenties kunt u contact opnemen met Mediationbureau 2FM.


Neem vrijblijvend contact op en maak een afspraak voor een gratis (online) kennismakingsgesprek.