Arbeidsmediation en teammediation

Arbeidsmediation

Mediation bij arbeidsconflicten heeft als uitgangspunt herstel en is dus gericht op behoud van de arbeidsrelatie.  Mocht dat voor beide partijen niet hun oplossing zijn dan begeleid ik het proces naar de exit-mediation. Als MfN-registermediator Arbeid & Organisatie zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier wordt toegewerkt naar een acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsmediation kan op initiatief van de werkgever, van de werknemer(s) of op beider initiatief tot stand komen.

Mediation bij arbeidsconflicten betekent behoud van zelfbeschikking. Niet de rechter maar de partijen zelf bepalen wat de oplossing van het arbeidsconflict is. De werkgever én werknemer worden gedaagd om alle motieven, de onderliggende belangen en zorgen vertrouwelijk te bespreken. Zonder bedreiging dat dit tegen je kan worden gebruikt tijdens een vervolg buiten de mediation.  De mediator bevordert de samenwerking en communicatie tussen partijen en helpt jullie om met begrip voor elkaar succesvol te onderhandelen tot de oplossing is bereikt.


Exit-mediation

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk besloten wordt om de arbeidsrelatie te beëindigen dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation. Als mediator zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Komt het tot een verbreken van de arbeidsrelatie via exit-mediation dan wordt het recht op een WW-uitkering niet negatief beïnvloed. Zolang er rekening wordt gehouden met de geldende regels is er geen verschil met de UWV Werkbedrijf opzegging of ontbinding door de Kantonrechter. Mediationbureau 2FM biedt u de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst hierop juridisch te laten toetsen.


Teammediation

Conflicten binnen een organisatie tussen groepen of van een groep met collega’s zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. In ergere gevallen loopt het ziekteverzuimpercentage binnen uw organisatie hoog op.

Tegenwerkingen gaan vaak over de onvrede die men heeft. Onvrede over de wijze van besluitvorming en de processen die hen raken. Het gaat over erkenning, medezeggenschap en verantwoordelijkheden.

Dergelijke organisatieconflicten zijn goed op te lossen. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar voelen zich niet psychologisch veilig en durven het daarom niet bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband.

De kenmerken van mediation en met name de vertrouwelijkheid is dan essentieel voor de-escalatie binnen de organisatie. De mediator helpt de deelnemers geleidelijk aan helderheid te krijgen, bevordert het onderlinge begrip en helpt ze koers te houden door handvatten te geven om zelf hun toekomstige conflicten op te lossen.

De sfeer op een afdeling en het gezamenlijk resultaat zal na een succesvol mediation of conflictcoaching traject aanmerkelijk verbeteren, de zelfredzaamheid zal vergroten, er zal veel minder of geen ziekteverzuim plaatsvinden en een afdeling kan weer als team functioneren.


Inhoudelijke praktijkspecialisaties o.a.:

 • Accountability (eigenaarschap & motivatie)
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Conflictcoaching
 • Culturele diversiteit
 • Generatiemanagement
 • Omgangsvormen
 • Ontslag
 • Outplacement
 • Performance
 • Re-integratie
 • Samenwerkingen
 • Teamconflicten
 • Verbetertrajecten
 • Verzuim
 • Ziekte
 • 1e Spoor
 • 2e Spoor
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.