Training

Conflictmanagement, mediationvaardigheden leren en zakelijke coaching.

Met het besef van de hedendaagse – steeds meer geëmancipeerde – medewerkers in uw bedrijf, krijgt u steeds vaker het gevoel dat uw medewerkers meer nodig hebben om constructief om te kunnen gaan met conflicten, effectief te kunnen communiceren en/of te coachen.

Conflictmanagementtraining bestaat uit theorie over conflictmanagement en het leren herkennen van bronnen van conflict. U leert uw conflictmanagementstijl kennen en er wordt geoefend met vaardigheden om effectief om te gaan met conflicten. Deze training wordt sinds juli 2019 geadviseerd door bedrijfsartsen (NVAB-richtlijn), indien er sprake is van een conflict in de werksituatie en een ongunstige conflictmanagementstijl.

De training mediationvaardigheden voor leidinggevenden is modulair en gericht op teamondersteuning. Iedere module wordt in de vorm van een workshop gegeven aan de hand van de ingebrachte casuïstiek. In deze training krijgt u zodanig inzicht in de technieken die gebruikt worden bij mediation, dat u die zelf ook kunt gaan inzetten, als dat nuttig is.

De training zakelijke coaching is ontwikkeld op basis van diverse hulpvragen uit de praktijk. Het is een verdieping van de training conflictmanagementstijl en geschikt wanneer je (als werkgever) praktische handvatten wilt hebben om collega’s beter te (laten) begeleiden of te coachen én daarnaast mediationvaardigheden toepast om een psychologische veilige werkrelatie en vertrouwensband met de medewerker of coachee te creëren. Het doel is om conflictvrij resultaat- en organisatiegerichte flow en co-creatie te stimuleren.

De combinatie van deze vaardigheden maakt zakelijke coaching uniek naast de ruim 50 bestaande coachingsmethoden en is daarmee onderscheidend voor het bestaande aanbod van coachingstrainingen.


Mediationbureau 2FM focust met de trainingen op een hoge praktische waarde. Wij informeren u graag persoonlijk over de (maatwerk) trainingen!

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.