Conflictcoaching

Beter en sterker.

Conflictcoaching is een vorm van coaching waarbij de neutrale begeleiding door een externe conflictcoach uitkomst biedt als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan. Deze vorm van conflictbehandeling en -begeleiding draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van cliënt’s individuele ontwikkeling en is oplossingsgericht.

Je wordt geholpen om tot een goed en respectvol gesprek met elkaar te komen, om naar elkaar te luisteren en als individu authentiek te spreken. Er wordt gezamenlijk over de situatie gesproken en coachees worden geactiveerd constructief na te denken met als doel nieuwe inzichten te verwerven en je leert beter met conflicten om te gaan.

Het helpt u ook om beter of effectiever te presteren op uw werk.

De coach begeleidt individueel, de (conflict)partijen of teams. Je verkrijgt inzicht in de eigen bijdrage aan de kwestie (wat zelfreflectie vraagt) en om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Je wordt bewust van wat onderliggend meespeelt (zoals behoeften of overtuigingen die belemmerend werken). Tijdens dit proces leer je om vanuit een andere invalshoek naar de kwestie te kijken.

Daarnaast betekenen deze nieuwe inzichten voor bedrijven en hun medewerker(s) én vastgelegd in een coachingsverslag dat het gebruikt kan worden voor de verdere samenwerking en/of de persoonlijke groei van de medewerker.


Familie (conflict)coaching zet je in wanneer je zelf niet meer de oplossing ziet of wanneer een ruzie zo hoog is opgelopen dat het (bijna) uit de hand loopt. Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden dat ze leiden tot conflicten, familieruzies, psychische en/of lichamelijke problemen. Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Een objectieve en onafhankelijke gedragsdeskundige conflictcoach kan dan ingeschakeld worden om de communicatie weer op gang te brengen.

Conflictcoaching is toekomstgericht doordat je voortaan in staat bent dreigende conflictsituaties eerder te herkennen en je weet hoe hiermee om te gaan

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.