ARBEIDSMEDIATION

mediator en (bemiddelende) gespreksleider

geschillen toekomstbestendig en professioneel oplossen

Mediator of Registermediator? Alleen mediators met een beroepskwalificatie vallen onder kwaliteitscriteria waaronder onafhankelijk tuchtrecht. En dat is een van de belangrijkste waarborgen voor de afnemers van mediation. Het is een beschermde titel; Erkend en gecertificeerd voor het effectief bemiddelen volgens de richtlijnen van het kwaliteitsregister in relatie tot de Rechtspraak en het Burgerlijk Wetboek.

Bureau 2FM is gespecialiseerd in mediation, gespreksbegeleiding en het bemiddelen van arbeids(juridische) -, samenwerkings-, team-, zakelijke – en verzuimkwesties: conflictpreventie, zoals coaching, trainingen voor leiderschaps-, mediation-, communicatievaardigheden en vertrouwenswerk naar de meest recente wetgeving.

Mediation is gegarandeerd vertrouwelijk, onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. Met zorg voor alle belangen, wensen, de emoties en het welzijn creëert de mediator van 2FM een verbinding over jullie hindernis heen. Dit leidt tot een gezamenlijk perspectief en de oplossing van het conflict.

Bemiddeling is de minder formele vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Laagdrempeliger en nog betaalbaarder dan mediation. De vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid blijven echter van toepassing. Het verschil is dat bemiddeling meestal niet geschikt is bij geëscaleerde conflicten. De mediator analyseert vooraf welke vorm bij de kwestie past.

Registermediator en oprichtster van bureau 2FM; D.D.M. (Diana) Monsauret-Jurrius ADR, MfN is naast ervaringsdeskundige, een praktijkdeskundige uit het bedrijfsleven. Ze is specialistisch opgeleid arbeidsmediator, organisatiemediator, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag & integriteit en is master ‘coachen bij conflicten’. Ze is door het internationale kwaliteitsregister ADR erkend als ‘full certified conflict navigator’: conflictcoach, onderhandelaar en met arbeidsmediation als niche en met subscope familie mediation en vertrouwenswerk. Voor het vertrouwenswerk is ze erkend en gecertificeerd LVV-register vertrouwenspersoon. Ze draagt ruim 25 jaar ervaring en kennis tijdens haar trainingen uit aan directie en Mt-leden.


Voortvarend door haar HR- en arbeidsrecht-deskundige sectorbrede achtergrond in het bedrijfsleven en bij de semioverheid. Dit betekent dat ieders taal wordt gesproken en begrepen. Bovenal bekend met de diversiteit aan bedrijfsprocessen, belangen en de verschillende culturen per sector. Professionaliteit en maatwerk dat is waar 2FM om bekend staat. Overige voordelen zijn:

 • Landelijk kantoornetwerk
 • Register arbeidsmediator: nationaal en internationaal erkend
 • Netwerk met meerdere aangesloten registermediators en register vertrouwenspersonen
 • Online mediation 24/7: beveiligde video- en audioconferencing software
 • Online vertrouwenspersoon 24/7: beveiligde video- en audioconferencing software
 • Conflictadviseur voor werknemers en werkgevers
 • Extern register Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

MEDIATION EN PREVENTIEVE CONFLICTOPLOSSINGEN

“Wat kost mediation?”: dit is een veelgestelde vraag tijdens de kosteloze kennismaking. Een registermediator met juridische kennis van het arbeidsrecht en/of familierecht is een specialist. Mediation blijft hoe dan ook de helft goedkoper als wanneer iedere partij een eigen advocaat neemt en gemiddeld genomen is de kwestie na drie plenaire bijeenkomsten opgelost.

Een geschil kan sneller worden behandeld, omdat anders dan bij de Rechtspraak, er geen lange wachttijden zijn. Officiële stukken worden direct door de MfN-register mediator opgemaakt ter ondertekening door beide partijen, wanneer een oplossing is gerealiseerd.

Mediation door 2FM betekent ook zorgvuldige gedragsgerichte bemiddeling. Dit door haar praktijk ondersteunende educatie in relatie met het Nederlands Instituut van Psychologen. Respect voor ieders emoties, belangen, wensen en zorgen staan centraal.

Naast arbeidsmediation is de registermediator van 2FM specialistisch opgeleid tot mediator voor:

 • Familiebedrijf mediation
 • Familiemediation
 • Relatieherstel mediation
 • Echtscheidingsmediation


Omgangsvormen verstoord, onoverbrugbaar verschil van inzicht? Schakel zo snel als mogelijk een gecertificeerde registermediator in.

Familie- en organisatiekwesties over o.a. arbeidsvoorwaarden, bedrijfsopvolging, bedrijfsvoering, contracten, organisatieontwikkelingen, onverenigbare karakters, resultaten, samenwerkingen en verzuim worden toekomstgericht opgelost zonder dat een gang naar de rechter nodig is. De eindafspraken gemaakt onder begeleiding van de registermediator van Mediationbureau 2FM zijn geschikt voor het verkrijgen van desgewenst een executoriale titel. Mediationbureau 2FM heeft een slagingspercentage van ruim negentig procent.


Mediation is succesvol door de zelfbeschikking en de vertrouwelijkheid. Niet de rechter maar jijzelf houdt regie over de uitkomst van het geschil. Een win-winsituatie creëren wil je zelf. Je wordt geholpen dit te realiseren, zodat een juridisch zorgvuldige en toekomstgerichte overeenkomst voor jullie beiden tot stand komt.

Wil je je daarnaast tijdens de mediation laten bijstaan door jouw coach, jurist of advocaat dan is dat mogelijk. Dit wanneer de andere partij daarmee instemt.


Mediationbureau 2FM heeft een samenwerking met meerdere zelfstandige registermediators. Wij zorgen ervoor dat je met vertrouwen een aansluiting hebt met de registermediator die bij je kwestie past.

D.D.M. (Diana) Monsauret-Jurrius ADR, MfN is praktiserend oprichtster van 2FM.

Ze heeft door postacademische -, specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:

 • Arbeids-, organisatie – en team mediation
 • Zakelijke conflicten
 • Onderhandelingen
 • (team) Conflictcoaching
 • Familie mediation, zoals;
 • Relatieherstel mediation
 • Interculturele conflicten
 • Conflictpreventie advies en trainingen voor directie en Mt
 • Vertrouwenswerk

Bemiddelaar sinds 1999

Alhoewel een HR-professional meestal buiten het conflict staat is het lastig er niet ingetrokken te worden. Ik weet als geen ander tot welke gevolgen dat kan leiden. Een zorgvuldige informatievoorziening is waar iedereen op kan rekenen.

Cliënten schrijven over mij dat ik vriendelijk, geduldig en professioneel ben, bovenal zeer krachtig met mijn interventies. Heftig geëscaleerde conflicten vanuit een dynamische cultuur of een conflict om de soft-skills? Ik kom altijd bij de kern! Partijen vinden mijn procesregie sterk: duidelijk en strikt waar nodig. Altijd onafhankelijk en neutraal. Als de weg naar de oplossing is geplaveid stimuleer ik ruimte voor verdere communicatieve ontwikkeling met respect voor ieders emotie. Ik leg de oplossing vast en verricht nazorg.

Naar mijn visie kies je voor mediation wanneer naast de inhoudelijke oplossing, ook de mens die tegenover je zit ertoe doet.

“IK HEB GEEN CONFLICT.”

Wanneer de impact van een kwestie je blokkeert dan ontstaat er controleverlies. Je ervaart dan negatieve emoties. Samen zelfstandig werken aan de oplossing lijkt onmogelijk. Je hebt dan een conflict. Een mediator begeleidt beide partijen in het proces naar een gezamenlijke oplossing door in eerste instantie de onderlinge communicatie te herstellen. Anders dan bij de Rechtspraak behoud je inspraak over de uitkomst. Duidelijkheid over de mogelijke oplossing komt gemiddeld binnen 3 bijeenkomsten tot stand.

Er is altijd een conflictoplosser die u recht doet.


ARBEIDSMEDIATION / TEAMMEDIATION

Mediation bij arbeidsconflicten en teamconflicten kan de samenwerkingsrelatie herstellen of de re-integratie tot een succes leiden. Exit-mediation: mocht herstel voor de individuele medewerker en werkgever niet hun oplossing zijn dan begeleidt de gespecialiseerde arbeidsmediator het proces naar de vaststellingsovereenkomst.

Meer...


SCHEIDINGSMEDIATION / RELATIE-HERSTEL

Herstel van de relatie als partners kan het uitgangspunt zijn wanneer je een familie mediator inschakelt. Wil je scheiden dan regel je onder begeleiding van de MfN-erkende familie mediator o.a. de alimentatie, het ouderschapsplan, het (echt)scheidingsconvenant en het indienen van het verzoekschrift tot (echt)scheiding bij de rechtbank.

Meer...


DIALOOGBEMIDDELING / PRE-MEDIATION

Neutrale gespreksbegeleiding: sommige kwesties zijn op te lossen met een goed gesprek, echter de drempel is te hoog of je voelt je niet sterk genoeg in het gesprek. Wat je zeker niet wilt is de schade vergroten. De dialoogbegeleider creëert vaardigheid en ruimte waardoor jullie weer toekomstgericht met elkaar gaan communiceren.

Meer...


CONFLICTCOACHING

Je ervaart een conflictueuze situatie. Hoe ga je het goede gesprek voeren? Het team ervaart onderlinge wrijving. Hoe kan het team weer verbinding met elkaar krijgen? Conflictcoaching draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van de eigen oplossingsgerichtheid.

Meer...


TRAININGEN

Conflictmanagement, mediationvaardigheden leren en zakelijke coaching. Hiermee ontwikkel je jouw kunde om constructief om te gaan met conflicten, effectief te communiceren en/of te coachen. Je leert wat jouw conflictstijl is en er wordt geoefend met vaardigheden om effectief om te gaan met conflicten.

Meer...


REGISTERMEDIATOR

Schakel een MfN-registermediator in. Een registermediator is door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkend en handelen met beheersing en borging van zeer hoge kwaliteitseisen op het gebied van o.a. beroepshouding, permanente educatie en bedrijfsvoering.

Meer...

“HOE WERKEN WE SAMEN AAN DE OPLOSSING?”

√ Onpartijdigheid en geheimhouding wordt geborgd;

 Neutraliteit is wat je ervaart;

 Met goede uitleg over het mediationproces;

 Door regulering van de machtsbalans tussen partijen;

 Er is ruimte en aandacht voor de emoties, zorgen en belangen;

 Door betrouwbare inhoudelijke-, juridische - en praktijkkennis over het conflict;

 Met een kostenbeperkende en voortvarende handelswijze;

√ Per fase in het proces kunt u uw mediation desgewenst beëindigen.

 

Mediationbureau 2FM is een zelfstandig kantoor. U ervaart hierdoor maatwerk en u heeft direct contact met en wordt bijgestaan door één van de aangesloten registermediators. Zodoende is er bij 2FM altijd een mediator die bij u past!


Er is altijd een locatie bij u in de buurt.

Mediationbureau 2FM praktiseert op diverse kantoorlocaties in Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Arbeidsmediator

In de zakelijke context staat 2FM voor frequentie modulatie: de verschillende percepties verbinden.


Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en samen te werken aan de oplossing.

Doortastend en ferm, zeker niet soft wordt er gewerkt aan het doorbreken van belemmerende overtuigingen en patronen. Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.


Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen. U heeft de keuze uit fysieke bijeenkomsten en/of online videosessies. Onze kantoren voldoen aan de RIVM maatregelen.

Arbeidsmediation geadviseerd door de bedrijfsarts? De richtlijn is binnen 1 week na het advies een registermediator de opdracht verlenen en binnen 2 weken starten.


Gratis kennismakingsgesprek.

Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct telefonisch contact met uw mediator of coach wanneer u informatie nodig heeft.

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Zit u hierna aan ons vast? Natuurlijk niet. U bent tot niets verplicht. Het moet van beide kanten klikken. Is dat het geval, dan gaan we verder met stap 2 van ons stappenplan. Zo komen we tot de beste en snelste oplossing van uw probleem.

REVIEWS & REFERENTIES

Mediations, bemiddelingen, (team)coaching, trainingen en workshops zijn in diverse (maatwerk)trajecten uitgevoerd voor ook grote (internationale) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de maakindustrie, de logistiek en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices worden gedeeld.

Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken en het digitale loket Sociaal Domein van diverse gemeenten.


Verscheidene reviews van cliënten en opdrachtgevers:

Arbeidsmediation

‘Hoge kwaliteit van de dienstverlening.’

Arbeidsmediation

‘Inzicht, procedure en werkwijze helder geworden.’

Arbeidsmediation

‘Vriendelijk, met humor en professioneel. Duidelijk en strict waar nodig.’

Familiemediation

‘De mediator weet wat ze doet en heeft aandacht voor mijn zorgen en emoties.’

Arbeidsmediation

‘Goede informatievoorziening.’

Arbeidsmediation

‘De voortvarendheid van de mediation is veel beter als verwacht.’

Arbeidsmediation

‘Ik zal Mediationbureau 2FM zeer waarschijnlijk weer inschakelen.’

Arbeidsmediation

‘De samenwerking met de mediator zijn mij het best bevallen ten aanzien van haar snelheid van handelen en het borgen van de vertrouwelijkheid.’

Familiemediation

‘Door de nieuwe inzichten die ik tijdens onze mediation kreeg, wilde ik niet meer scheiden. Samen zijn we nu gelukkiger als ooit.’

Familiemediation

‘Wij raden Diana zeker aan, want ze komt tot bij de kern. Eigenlijk zou ieder stel voor relatie-onderhoud er gebruik van moeten maken.’

Arbeidsmediation

‘Onpartijdig, procedureel sterk. Plezierig in de omgang.’

Mediation . Coaching . Training

‘Zeer tevreden over het gelopen traject van mediation tot en met accountability teamcoaching.’

Familiemediation

‘Ik wil je bedanken voor de hulp en de gesprekken de afgelopen periode en alvast alle goeds toewensen voor de toekomst.’

Coaching . Training

‘De training zakelijke coaching én een wildcard om nadien te klankborden. Dankjewel.’

Arbeidsmediation

‘Je mag mij als referent gebruiken!’

Familiemediation

‘Dankzij jouw advies gaat alles vast goed komen. Ik heb er vertrouwen in!!’

Arbeidsmediation

‘Ik wil u dan ook bedanken voor de mediation die als een waardevolle toevoeging wordt beschouwd.

Arbeidsmediation

Dank voor je bemiddeling. Ik vind jouw begeleiding erg positief en professioneel en echt wel jouw dingetje.’

Familiemediation

‘We plukken met ons allen de dag met de blik naar voren. Ben je nog altijd heel dankbaar voor je fantastische aanpak bij en met ons.’

Bemiddeling

‘…En een compliment voor je begeleiding. Je straalt rust en stevigheid uit.’

Mediation . Coaching . Training

… voor meer reviews en de referenties kunt u contact opnemen met Mediationbureau 2FM.


Neem vrijblijvend contact op en maak een afspraak voor een gratis (online) kennismakingsgesprek.

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.